Behdini Kurdish New Testament

ئاشكراكرن 2:1-29

بۆ جڤاكا ل ئەفەسۆسێ

1«بۆ فریشتەیێ جڤاكا باوەرداران ل ئەفەسۆسێ بنڤیسە:

‹ئەوێ حەفت ستێران د دەستێ خۆ یێ راستێ دا دگریت و د ناڤەڕاستا حەفت چرادانكێن زێڕین دا بڕێڤە دچیت، ڤان تشتان دبێژیت: 2من های ژ كریار و رەنج و خۆڕاگرتنا تە هەیە و دزانم تۆ نەشێی بێهنا خۆ ل سەر كەسێن خراب فرە‍‌ھ كەی. تە ئەو تاقی كرن یێن دبێژن ئەم هنارتینە، لێ ئەو نە هنارتینە، تە دیت ئەو درەوین دەركەفتن. 3ئەز دزانم ژی تۆ یێ خۆڕاگری و تە رەنج ژ پێخەمەت ناڤێ من كێشا و نەوەستیای. 4لێ من ئەڤ تشتە یێ ل سەر تە هەی: تە دەست ژ حەزژێكرنا خۆ یا دەستپێكێ بەردا. 5ئەڤجا بینە بیرا خۆ كا تۆ ژ كیرێ كەفتی! ل خۆ بزڤڕە و كریارێن دەستپێكێ بكە. ئەگەر نە، ئەز دێ هێمە تە و چرادانكا تە ژ جهێ وێ راكەم2‏:5 بنێڕە 1‏:12‏-13، 20 ، ژبلی ئەگەر تۆ ل خۆ بزڤڕی. 6لێ تە ئەڤ تشتێ باش هەیە: كەربێن تە ژ كریارێن نیقولایتیان ڤەدبن، ئەو كریارێن كەربێن من ژی ژێ ڤەدبن.

7ئەوێ گو‍‌ھ هەبن، بلا ببهیسیت كا گیانێ پیرۆز چ بۆ جڤاكێن باوەرداران دبێژیت. هەر ئێكێ سەركەفتنێ بینیت، دێ دەستویریێ دەمێ كو ژ دارا ژیانێ بخۆت، ئەوا د بەهەشتا خودێ دا.›»2‏:7 دەستپێكرن 2‏:9

بۆ جڤاكا ل سمیرنایێ

8«بۆ فریشتەیێ جڤاكا باوەرداران ل سمیرنایێ بنڤیسە:

‹ئەوێ ئێكێ و دویماهیێ، ئەوێ مری و زیندی بووی، ڤان تشتان دبێژیت: 9من های ژ تەنگاڤی و هەژاریا تە هەیە، لێ تۆ یێ دەولەمەندی. هەروەسا من های ژ بوهتانێن2‏:9 بوهتان: تاوانباركرنا بێ بنیات وان كەسان هەیە یێن دبێژن ئەم جوهینە. ئەو نە جوهینە، لێ ئەو كنیشتەیا2‏:9 كنیشتە: جهێ پەرستنێ یێ جوهیان. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە. ئبلیسینە. 10ژ وان ئازاران قەت نەترسە یێن ل بەرە بهێنە سەرێ تە. ئەڤە ئبلیسی ل بەرە هندەك ژ هەوە بهاڤێژیتە د زیندانێ دا، داكو هوین بهێنە تاقیكرن و دە‍‌ھ رۆژان دێ د تەنگاڤیێ دا بن. تا مرنێ یێ دلسۆز بە و ئەز دێ تانجا ژیانێ دەمە تە.

11ئەوێ گو‍‌ھ هەبن، بلا ببهیسیت كا گیانێ پیرۆز چ بۆ جڤاكێن باوەرداران دبێژیت. هەر ئێكێ سەركەفتنێ بینیت، مرنا دوویێ قەت زیانێ لێ ناكەت.›»

بۆ جڤاكا ل پەرگامایێ

12«بۆ فریشتەیێ جڤاكا باوەرداران ل پەرگامایێ بنڤیسە:

‹ئەوێ شیرێ تیژ یێ دوودەڤ هەی، ڤان تشتان دبێژیت: 13من های ژێ هەیە تۆ ل كیرێ یێ ئاكنجی، ل وی جهی یێ تەختێ ئبلیسی لێ. سەرەڕای هندێ تۆ ناڤێ من قاییم دگری و تە باوەریا خۆ ب من ماندەل2‏:13 ماندەل: ئینكار نەكر، خۆ د وان رۆژان دا، یێن ئەنتیپاس، شاهدێ من یێ دلسۆز ل نك هەوە هاتیە كوشتن، ل وی جهی یێ ئبلیس لێ ئاكنجی. 14لێ من چەند تشتەك ل سەر تە هەنە: ل وێرێ تە هندەك كەسێن هەین، ل دویڤ فێركرنا بەلعامی دچن، ئەوێ بالاق2‏:14 بالاق: پاشایێ مۆئابێ بوو. فێر دكر كو ئەگەرەكی بۆ هەلنگفتنێ ل بەر ئیسرائیلیان دانیت، دا ژ قوربانێن بۆ پووتان2‏:14 پووتان: صەنەمان هاتینە پێشكێشكرن بخۆن و دەهمەنپیسیێ بكەن.2‏:14 سەرژمێری 25‏:1‏-3؛ 31‏:16 15ب هەمان شێوە، تە هندەك ژی هەنە، ل دویڤ فێركرنا نیقولایتیان دچن. 16ئەڤجا ل خۆ بزڤڕە. ئەگەر نە، ئەز دێ زوی هێمە نك تە و شەڕێ وان ب شیرێ دەڤێ خۆ كەم.

17ئەوێ گو‍‌ھ هەبن، بلا ببهیسیت كا گیانێ پیرۆز چ بۆ جڤاكێن باوەرداران دبێژیت. هەر ئێكێ سەركەفتنێ بینیت، ئەز دێ ژ مەننایا2‏:17 مەننا: ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە. ڤەشارتی دەمێ و ئەز دێ بەركەكێ سپی دەمێ، ناڤەكێ نوی یێ ل سەر نڤیسیە، كو كەس نەزانیت ژبلی وی یێ وەردگریت.›»

بۆ جڤاكا ل تیاتیرایێ

18«بۆ فریشتەیێ جڤاكا باوەرداران ل تیاتیرایێ بنڤیسە:

‹كوڕێ خودێ، ئەوێ چاڤێن وی وەكو گوڕیا ئاگری و پێیێن وی وەكو برۆنزێ تەیساندی، ڤان تشتان دبێژیت: 19من های ژ كریارێن تە، ئانكو حەزژێكرن و باوەری و خزمەت و خۆڕاگرتنا تە، هەیە. هەروەسا دزانم كو كریارێن تە یێن ڤێ دویماهیێ ژ یێن دەستپێكێ پترن. 20لێ من ئەڤ تشتە یێ ل سەر تە هەی: تۆ بێهنا خۆ ل وێ ژنكێ، ئیزابێلێ2‏:20 ئیزابێل: وەكو هێما هاتیە بكارئینان. د پەیمانا كەڤن دا ئیزابێل شاژنەك بوو كو گەلەك دژایەتیا خودێ دكر. بنێڕە 1 پاشا 16‏:31؛ 18‏:4، فرە‍‌ھ دكەی، ئەوا دبێژیت ئەز پێغەمبەرم و بەنیێن من د سەر دا دبەت و فێر دكەت كو دەهمەنپیسیێ بكەن و قوربانێن بۆ پووتان هاتینە پێشكێشكرن بخۆن. 21من دەم دایێ داكو ئەو ل خۆ بزڤڕیت، لێ وێ نەڤێت ژ دەهمەنپیسیا خۆ ل خۆ بزڤڕیت. 22ئەڤە ئەز دێ نەخۆشیەكا گران دەمێ و هاڤێژمە د ناڤ نڤینان را و ئەوێن ل گەل وێ بێنامویسیێ دكەن ئێخمە د تەنگاڤیەكا گران دا، ژبلی ئەگەر ژ كریارێن وێ ل خۆ بزڤڕن. 23ئەز دێ ل زاڕۆكێن وێ ژی دەم و كوژم. ئەڤجا هەمی جڤاكێن باوەرداران دێ زانن كو ئەزم یێ زێهن و دلان دپشكنیت و ئەز دێ ل دویڤ كریارێن هەوە دەمە هەر ئێكی ژ هەوە.2‏:23 پەند 24‏:12 24لێ ئەز بۆ هەوە یێن دی ل تیاتیرایێ، ئەوێن ب دویڤ ڤێ فێركرنێ نەكەفتین، ئەوێن ئەو تشت نەزانین یێن هندەك دبێژنێ ‹تشتێن كویر یێن ئبلیسی›، دبێژم: ئەز بارەكێ دی نادانمە سەر ملێ هەوە، 25هەما ئەو تشتێ هەوە هەی قاییم بگرن، هەتا ئەز بهێم. 26‏-28هەر ئێكێ سەركەفتنێ بینیت و تا دویماهیێ كارێن من ب ج‍‌ھ بینیت، ئەز دێ دەستهەلاتێ ل سەر مللەتان دەمێ، هەروەكو من ژی ژ بابێ خۆ وەرگرتی.

‹ب گۆپالەكێ ئاسنی دێ حوكمداریێ ل سەر وان كەت،

دێ وان وەكو جەڕكان پەلخینیت.›2‏:26‏-28 زەبوور 2‏:8‏-9

دێ ستێرا سپێدێ ژی دەمێ.

29ئەوێ گو‍‌ھ هەبن، بلا ببهیسیت كا گیانێ پیرۆز چ بۆ جڤاكێن باوەرداران دبێژیت.›»